Konzultačné hodiny

Konzultácie dohodnúť vopred e-mailom.

Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. Pondelok 12.00 – 13.30 hod.
Doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. Streda 12.20 – 14.20 hod.
Prof. Ing. Pavol Kita, PhD. Piatok 09.00 – 10.30 hod.
Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. Štvrtok 12.20 – 13.50 hod.
PhDr. Peter Uličný, PhD. Streda 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, PhD. Štvrtok 08.15 – 09.45 hod.
Mgr. Ema Tamaškovičová Štvrtok 16:00 – 17:30 hod.
Mgr. Magdaléna Mihálová Utorok 17.00 – 18.30 hod.
Mgr. Michaela Kristofčáková Streda 10.40 – 12.00 hod.

Konzultačné hodiny

Konzultácie dohodnúť vopred e-mailom.

Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. Pondelok 12.00 – 13.30 hod.
Doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. Streda 12.20 – 14.20 hod.
Prof. Ing. Pavol Kita, PhD. Piatok 09.00 – 10.30 hod.
Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. Štvrtok 12.20 – 13.50 hod.
PhDr. Peter Uličný, PhD. Streda 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, PhD. Štvrtok 08.15 – 09.45 hod.
Mgr. Ema Tamaškovičová Štvrtok 16:00 – 17:30 hod.
Mgr. Magdaléna Mihálová Utorok 17.00 – 18.30 hod.
Mgr. Michaela Kristofčáková Streda 10.40 – 12.00 hod.

Konzultačné hodiny

Konzultácie dohodnúť vopred e-mailom.

Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. Po 12.00 – 13.30 hod.
Doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. St 12.20 – 14.20 hod.
Prof. Ing. Pavol Kita, PhD. Pia 09.00 – 10.30 hod.
Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. Št 12.20 – 13.50 hod.
PhDr. Peter Uličný, PhD. St 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, PhD. Št 08.15 – 09.45 hod.
Mgr. Ema Tamaškovičová Št 16:00 – 17:30 hod.
Mgr. Magdaléna Mihálová Ut 17.00 – 18.30 hod.
Mgr. Michaela Kristofčáková St 10.40 – 12.00 hod.

 

Harmonogram akademického roka

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou alebo tlačenou formou. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky, je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Preferujeme formát A3-obojstranná tlač na dvojhárku, avšak akceptujeme aj vytlačenú prihlášku na hárkoch formátu A4. V prípade elektronickej formy je potrebné prihlášku podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. [link na e-prihlášky]
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.
Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete na tu. [link na fakultnú stránku]

Zimný semester
Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 19. 9. 2022 o 11:00, Aula UK
Výučba v ZS 19. 9. – 16. 12. 2022
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 12. 12. – 16. 12. 2022
Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP) 19. 9. – 28. 10. 2022
Skúškové obdobie ZS 2. 1. – 10. 2. 2022
Letný semester
Výučba v LS 13. 2. – 12. 5. 2023
Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP) febr. – apr. 2023
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP) febr. – apr. 2023
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 8. 5. – 12. 5. 2023
Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium) 17. 4. – 21. 4. 2023
Skúškové obdobie LS 15. 5. – 30. 6. 2023
Hlavné prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2023

 

Štátne skúšky
Jesenný termín 2022 15. 8. – 31. 8. 2021
   Termín odovzdania záverečnej práce 1. 7. 2022 do 15:00 hod.
   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 4. 7. – 8. 7. 2022
Zimný termín 2023 9. 1. – 28. 1. 2023
   Termín odovzdania záverečnej práce 2. 12. 2022 do 15:00 hod.
   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 5. 12. – 9. 12. 2022
Letný termín 2023 22. 5. – 16. 6. 2023
   Termín odovzdania záverečnej práce 29. 4. 2023 do 15:00 hod.
   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 2. 5. – 6. 5. 2023

Jesenný termín 2023

21. 8. – 31. 8. 2023
   Termín odovzdania záverečnej práce 30. 6. 2023 do 15:00 hod.
   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 3. 7. – 7. 7. 2023

 

Harmonogram akademického roka

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou alebo tlačenou formou. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky, je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Preferujeme formát A3-obojstranná tlač na dvojhárku, avšak akceptujeme aj vytlačenú prihlášku na hárkoch formátu A4. V prípade elektronickej formy je potrebné prihlášku podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. [link na e-prihlášky]
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.
Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete na tu. [link na fakultnú stránku]

Zimný semester
Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 19. 9. 2022 o 11:00, Aula UK
Výučba v ZS 19. 9. – 16. 12. 2022
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 12. 12. – 16. 12. 2022
Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP) 19. 9. – 28. 10. 2022
Skúškové obdobie ZS 2. 1. – 10. 2. 2022
Letný semester
Výučba v LS 13. 2. – 12. 5. 2023
Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP) febr. – apr. 2023
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP) febr. – apr. 2023
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 8. 5. – 12. 5. 2023
Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium) 17. 4. – 21. 4. 2023
Skúškové obdobie LS 15. 5. – 30. 6. 2023
Hlavné prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2023

 

Štátne skúšky
Jesenný termín 2022 15. 8. – 31. 8. 2021
Termín odovzdania záverečnej práce 1. 7. 2022 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 4. 7. – 8. 7. 2022
Zimný termín 2023 9. 1. – 28. 1. 2023
Termín odovzdania záverečnej práce 2. 12. 2022 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 5. 12. – 9. 12. 2022
Letný termín 2023 22. 5. – 16. 6. 2023
Termín odovzdania záverečnej práce 29. 4. 2023 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne   skúšky/obhajoby v AiS-e 2. 5. – 6. 5. 2023
Jesenný termín 2023 21. 8. – 31. 8. 2023
Termín odovzdania záverečnej práce 30. 6. 2023 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne  skúšky/obhajoby v AiS-e 3. 7. – 7. 7. 2023

 

Zimný semester
Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 19. 9. 2022 o 11:00, Aula UK
Výučba v ZS 19. 9. – 16. 12. 2022
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 12. 12. – 16. 12. 2022
Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP) 19. 9. – 28. 10. 2022
Skúškové obdobie ZS 2. 1. – 10. 2. 2022
Letný semester
Výučba v LS 13. 2. – 12. 5. 2023
Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP) febr. – apr. 2023
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP) febr. – apr. 2023
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 8. 5. – 12. 5. 2023
Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium) 17. 4. – 21. 4. 2023
Skúškové obdobie LS 15. 5. – 30. 6. 2023
Hlavné prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2023

 

Štátne skúšky
Jesenný termín 2022 15. 8. – 31. 8. 2021
Termín odovzdania záverečnej práce 1. 7. 2022 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 4. 7. – 8. 7. 2022
Zimný termín 2023 9. 1. – 28. 1. 2023
Termín odovzdania záverečnej práce 2. 12. 2022 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 5. 12. – 9. 12. 2022
Letný termín 2023 22. 5. – 16. 6. 2023
Termín odovzdania záverečnej práce 29. 4. 2023 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne   skúšky/obhajoby v AiS-e 2. 5. – 6. 5. 2023
Jesenný termín 2023 21. 8. – 31. 8. 2023
Termín odovzdania záverečnej práce 30. 6. 2023 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne  skúšky/obhajoby v AiS-e 3. 7. – 7. 7. 2023