Štúdium

Konzultačné hodiny

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.

prof. Ing. Pavol Kita, PhD.

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

PhDr. Peter Uličný, PhD.

Mgr. Tatiana Deptová, PhD.

Mgr. Ing. Daniela Vunhu, PhD.

Mgr. Magdaléna Mihálová

Mgr. Michaela Danišik

Harmonogram akademického roka

❄️ Zimný semester 2023/2024

18.9.2023, 11:00
Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024
18.9. - 15.12.2023
Vyučovanie v zimnom semestri
18.9. - 27.10.2023
Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)
11.12. - 15.12.2023
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)
2.1. - 16.2.2024
Skúškové obdobie zimného semestra

☀️ Letný semester 2023/2024

19.2. - 17.5.2024
Vyučovanie v letnom semestri
feb. - apr. 2024
Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)
+
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)
22.4. - 26.4.2024
Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)
13.5. - 17.5.2024
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)
20.5. - 28.6.2024
Skúškové obdobie letného semestra
1.7. - 31.8.2024
Prázdniny

✍️ Štátne skúšky

Jesenný termín 2023
(21.8. - 31.8.2023)
30.6.2023, do 15:00 - Termín odovzdania záverečnej práce

3.7. - 7.7.2023 - Termín prihlasovania v AiSe
Zimný termín 2024
(8.1. - 26.1.2024)
1.12.2023, do 15:00 - Termín odovzdania záverečnej práce

4.12. - 8.12.2023 - Termín prihlasovania v AiSe
Letný termín 2024
(20.5. - 14.6.2024)
26.4.2024, do 15:00 - Termín odovzdania záverečnej práce

29.4. - 3.5.2024 - Termín prihlasovania v AiSe
Jesenný termín 2024
(19.8. - 30.8.2024)
28.6.2024, do 15:00 - Termín odovzdania záverečnej práce

1.7. - 5.7.2024 - Termín prihlasovania v AiSe
Náš web využíva kvôli niektorým funkcionalitám súbory cookies. Jeho ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.