Konzultačné hodiny

Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. Pondelok 11.30 – 13.30 hod.
Doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. Utorok 13.00 – 15.00 hod.
Doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. Streda 12.20 – 14.20 hod.
Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. Utorok 10.35 – 12.35 hod.
PhDr. Peter Uličný, PhD. Štvrtok 10.35 – 12.35 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, PhD. Utorok 10.00 – 12.00 hod.
Mgr. Daniela Vunhu Streda 18.00 – 19.30 hod.
Mgr. Ján Jaszberényi Piatok 14:00 – 16:00 hod. (po dohode)
Mgr. Magdaléna Mihálová Utorok 17.00 – 19.00 hod.
Mgr. Ema Gelmarová Streda 13.55 – 15.55 hod.

Konzultačné hodiny

prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D. Po 12.15 – 14.15 hod.
doc. PhDr. Milan Banyár, Ph.D. St 13.00 – 15.00 hod.
doc. PhDr. Vlasta Konečná, Ph.D. Ut 10.00 – 12.00 hod.
doc. PhDr. Eva Chudinová, Ph.D. Po 14.00 – 16.00 hod.
doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D. St 11.30 – 12.30 hod.
PhDr. Peter Uličný, Ph.D. Po 10.30 – 12.30 hod.
Mgr. Tatiana Deptová, Ph.D. Ut 09.30 – 11.30 hod.
PhDr. Eva Vopálenská, Ph.D. St 13.20 – 14.20 hod.
PhDr. Tomáš Šula, Ph.D. Št nepárny, po dohode
Mgr. Gabriela Kosibová Ut 17.30 – 19.30 hod.
Mgr. Daniela Vunhu Št 16.00 – 18.00 hod.
Mgr. Ján Jaszberényi Pi 12.30 – 14.30 hod.

Harmonogram akademického roka

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou alebo tlačenou formou. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky, je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Preferujeme formát A3-obojstranná tlač na dvojhárku, avšak akceptujeme aj vytlačenú prihlášku na hárkoch formátu A4. V prípade elektronickej formy je potrebné prihlášku podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. [link na e-prihlášky]
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.
Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete na tu. [link na fakultnú stránku]

Zimný semester
Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 ZRUŠENÉ
Výučba v ZS 20. 9. – 17. 12. 2021
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 13. 12. – 17. 12. 2021
Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP) 20. 9. – 22. 10. 2021
Skúškové obdobie ZS 3. 1. – 11. 2. 2021
Letný semester
Výučba v LS 14. 2. – 13. 5. 2022
Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP) febr. – apr. 2022
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP) febr. – apr. 2022
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 9. 5. – 13. 5. 2022
Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium) 11. 4. – 22. 4. 2022
Skúškové obdobie LS 16. 5. – 30. 6. 2022
Hlavné prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

 

Štátne skúšky

Jesenný termín 2021

16. 8. – 31. 8. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

25. 6. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 28. 6. – 2. 7. 2021

Zimný termín 2022

10. 1. – 28. 1. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

3. 12. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 6. 12. – 10. 12. 2021

Letný termín 2022

23. 5. – 17. 6. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 4. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 2. 5. – 6. 5. 2022

Jesenný termín 2022

15. 8. – 31. 8. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

1. 7. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 4. 7. – 8. 7. 2022

 

Harmonogram akademického roka

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou alebo tlačenou formou. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky, je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Preferujeme formát A3-obojstranná tlač na dvojhárku, avšak akceptujeme aj vytlačenú prihlášku na hárkoch formátu A4. V prípade elektronickej formy je potrebné prihlášku podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. [link na e-prihlášky]
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.
Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete na tu. [link na fakultnú stránku]

Zimný semester
Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 ZRUŠENÉ
Výučba v ZS 21. 9. – 18. 12. 2020
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia) 14. 12. – 18. 12. 2020
Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP) 21. 9. – 23. 10. 2020
Skúškové obdobie ZS 4. 1. – 12. 2. 2021
Letný semester

 

Výučba v LS 15. 2. – 14. 5. 2021
Hospitačná
pedagogická prax
(3. rok Bc.
štúdia UAP)
febr. – apr. 2021
Priebežná
pedagogická prax
(1. rok Mgr.
štúdia UAP)
febr. – apr. 2021
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného
hodnotenia)
10. 5. – 14. 5. 2021
Zápočtový týždeň (uzavretie
hodnotenia pre
študentov Mgr. štúdia končiacich
 štúdium)
12. 4. – 16. 4. 2021
Skúškové
obdobie LS
17. 5. – 30. 6. 2021
Hlavné prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021

 

Štátne skúšky
Jesenný termín 2020 17. 8. – 31. 8. 2020
Termín odovzdania záverečnej práce 26. 6. 2020
Zimný termín 2021 11. 1. – 29. 1. 2021
Termín odovzdania záverečnej práce 4. 12. 2020 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

7. 12. – 11. 12. 2020

Letný termín 2021 31. 5. – 25. 6. 2021
Termín odovzdania záverečnej práce 7. 5. 2021 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 3. 5. – 7. 5. 2021
Jesenný termín 2021 16. 8. – 31. 8. 2021
Termín odovzdania záverečnej práce 25. 6. 2021 do 15:00 hod.
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e 28. 6. – 2. 7. 2021