KAMAKO projekty

rurAllure

Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás

Pracoviská a spolupracujúce subjekty (15)

UNIVERSIDAD DE VIGO – koordinátor
GVAM GUÍAS INTERACTIVAS SL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO
ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
ŠTÚDIÉRUM ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE–NTNU

Riešitelia v rámci Univerzity Komenského

Filozofická fakulta
Katedra marketingovej komunikácie
Sídlo: Štúrova 9, Bratislava
Pošta: Gondova ul. 2, 811 02 Bratislava
Mgr. Tatiana Deptová, PhD.
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Ciele projektu rurAllure

 • Identifikovať a popísať cieľové skupiny a ich profily
 • Získať informácie o prioritách a záujmoch cieľových skupín
 • Získať podrobnejšie informácie od správcov regiónov, miest a obcí
 • Identifikovať hlavné body pútnických ciest
 • Identifikovať body záujmu mimo pútnických ciest cca do 30 km
 • Popísať body záujmu podľa potrieb projektu
 • Vytvoriť digitálnu mapu, ktorá bude pútnikom i iným záujemcom o púť poskytovať informácie o jednotlivých bodoch záujmu, dĺžke a náročnosti trasy, značení, ubytovaní, prístupe k pitnej vode, spôsobe dopravy, podujatiach, príbehoch a pod.

Úlohy slovenských spoluriešiteľov projektu

 • Identifikovať cieľové skupiny a popísať ich profily
 • Získať prostredníctvom dotazníkov podrobnejšie informácie o prioritách pútnikov i turistov
 • Identifikovať hlavné body pútnickej cesty Via Mariae na trase od Šiah po Trstenú
 • Spolupracovať s OZ Via Mariae a Klubom slovenských turistov a podporiť snahu označiť pútnickú cestu logom štylizovaného „M“
 • Získať informácie o potenciáli pútnickej cesty od regionálnych samospráv, farských a miestnych úradov
 • Identifikovať a popísať podľa potrieb projektu „body záujmu“, ktoré budú tvoriť obsah digitálnej mapy, zachovať pútnický charakter cesty a ponúknuť pútnikom informácie o náboženských, prírodných aj kultúrnych zaujímavostiach cesty
 • Aktívne spolupracovať na vytvorení digitálnej mapy a prepojení slovenskej pútnickej cesty Via Mariae s ostatnými európskymi pútnickými cestami
Náš web využíva kvôli niektorým funkcionalitám súbory cookies. Jeho ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.