Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

forma štúdia:

  • denné: 4 roky
  • externé: 5 rokov

                                                                            

Prijímacie konanie

Bližšie informácie čoskoro

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK DO:

TBC