KAMAKO

Katedra marketingovej komunikácie FiF UK v Bratislave

ZOMREL NÁŠ ZAKLADATEĽ, NÁŠ MOTOR, NÁŠ KOVBOJ MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE PROF. HORŇÁK

S veľkým smútkom vám oznamujeme, že dňa 7.6.2023 nás navždy opustil náš garant, náš otec marketingovej komunikácie, náš zakladateľ prof. Pavel Horňák. Celá katedra sme mu vďační za všetko, čo pre nás spravil a už teraz nám nesmierne chýba. Odpočívaj v pokoji, náš milovaný Pali. 🤍

Pavel Horňák absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1978. Ďalšie roky pôsobil na tejto katedre, kde sa v roku 1979 začala vyučovať propagácia. Samostatné štúdium tohto odboru vzniklo až v roku 1990 a bolo prvé a jediné svojho druhu v Československu. V roku 1996 založil Pavel Horňák katedru propagácie, ktorá sa oddelila z katedry žurnalistiky. V roku 2002 sa premenovala na katedru marketingovej komunikácie. Katedra ponúka štúdium zamerané na reklamu, PR a marketingovú komunikáciu v médiách.

Pavel Horňák sa výskumne zaoberal teóriou marketingovej komunikácie, históriou reklamy, etikou reklamy a tvorbou reklamných prostriedkov. Vyučoval teóriu marketingovej komunikácie, históriu a etiku reklamy. Bol členom odborných porôt na reklamných festivaloch a oceneniach doma i v zahraničí.

Bol tiež zakladajúcim členom Českej spoločnosti pre propagáciu a PR, Moravskosliezskej spoločnosti pre propagáciu a PR, prezidentom Slovenskej spoločnosti pre propagáciu, zakladajúcim členom Rady pre reklamu SR, ako aj Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu SR, prezidentom Slovenskej spoločnosti pre propagáciu a autorom prvého kódexu reklamnej etiky.

Okrem výučby na Filozofickej fakulty UK učil aj na Ústave marketingových komunikácií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v Zlíně.

Logo filozofickej fakulty

Vitajte na KAMAKU

Katedra marketingovej komunikácie patrí k najdynamickejšej katedre na Filozofickej fakulte. Sme vôbec prvou katedrou svojho druhu. Nielen u nás, ale aj v rámci Českej republiky. Za tie roky sme nazbierali mnoho skúseností a veríme, že sa Vám u nás bude páčiť. Prepájame kreatívne prostredie so študentami. Čím sa u nás môžeme naozaj pochváliť, je vysoká uplatiteľnosť našich absolventov.

Ako sa nám žije na KAMAKU?

Zavítal k nám na katedru aj Refresher! Pozri si krátku ukážku toho, ako to u nás vyzerá 

Katedra marketingovej komunikácie
má už po tridsiatke.

Podarilo sa jej vyskillovať viac
ako 1500 absolventov!