Kontakt

  • 02 / 5296 41 92

Sídlo katedry

Štúrova 9, 811 02 BRATISLAVA

Poštová adresa

Katedra marketingovej komunikácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta, Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

Kontakt

  • 02/ 5296 41 92

Vedúci katedry

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
pavel.hornak@uniba.sk

Študijný poradca

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.
milan.banyar@uniba.sk
02/ 593 39 726

Sekretariát

Klára Petalíková
klara.petalikova@uniba.sk
02/ 593 39 720

Vedúci katedry

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
pavel.hornak@uniba.sk

Študijný poradca

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.
milan.banyar@uniba.sk
02/ 593 39 726

Sekretariát

Klára Petalíková
klara.petalikova@uniba.sk
02/ 593 39 720

Vyučujúci

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
pavel.hornak@uniba.sk

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
eva.chudinova@uniba.sk

Mgr. Magdaléna Mihálová
mihalova37@uniba.sk

Mgr. Tatiana Deptová, PhD.
tatiana.deptova@uniba.sk

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.
milan.banyar@uniba.sk

PhDr. Peter Uličný, PhD.
peter.ulicny@uniba.sk

prof. Ing. Pavol Kita, PhD.

pavol.kita@uniba.sk

Mgr. Michaela Kristofčáková
kristofcakova1@uniba.sk

Mgr. Ema Tamaškovičová