Vitajte na KAMAKO

Katedra marketingovej komunikácie patrí k najdynamickejšej katedre na Filozofickej fakulte. Sme vôbec prvou katedrou svojho druhu. Nielen u nás, ale aj v rámci Českej republiky. Za tie roky sme nazbierali mnoho skúseností a veríme, že sa Vám u nás bude páčiť. Prepájame kreatívne prostredie so študentami. Čím sa u nás môžeme naozaj pochváliť, je vysoká uplatiteľnosť našich absolventov.

Ako sa nám žije na katedre?

Kreatívne, divoko, energicky...

Na KAMAKO sa toho počas celého roka stane veľa, až občas nestíhame vnímať, kto rieši aký projekt, kampaň, event či spot. Zadania sú vždycky rôzne, klienti všelijakí, no máme aj stálice, ktoré sa opakujú každý rok a sú hlavnými udalosťami celého roka.

Ak vás bližšie zaujíma, čo praktické sa na KAMAKO učí a to formou samotnej exekúcie, určite odporúčame pozrieť si jednotlivé projekty v rámci katedry.

Cez 0 rokov katedry
Viac ako 0 absolventov

Navždy odišiel náš zakladateľ, náš motor, náš kovboj marketingovej komunikácie
Prof. Pavol Horňák

S veľkým smútkom vám oznamujeme, že dňa 7.6.2023 nás navždy opustil náš garant, náš otec marketingovej komunikácie, náš zakladateľ prof. Pavel Horňák. Celá katedra sme mu vďační za všetko, čo pre nás spravil a už teraz nám nesmierne chýba. Odpočívaj v pokoji, náš milovaný Pali. 🤍

Pavel Horňák absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1978. Ďalšie roky pôsobil na tejto katedre, kde sa v roku 1979 začala vyučovať propagácia. Samostatné štúdium tohto odboru vzniklo až v roku 1990 a bolo prvé a jediné svojho druhu v Československu. V roku 1996 založil Pavel Horňák katedru propagácie, ktorá sa oddelila od katedry žurnalistiky. V roku 2002 sa premenovala na katedru marketingovej komunikácie. Katedra ponúka štúdium zamerané na reklamu, PR a marketingovú komunikáciu v médiách.

Pavel Horňák sa výskumne zaoberal teóriou marketingovej komunikácie, históriou reklamy, etikou reklamy a tvorbou reklamných prostriedkov. Vyučoval teóriu marketingovej komunikácie, históriu a etiku reklamy. Bol členom odborných porôt na reklamných festivaloch a odovzdávaní cien doma i v zahraničí.

Bol tiež zakladajúcim členom Českej spoločnosti pre propagáciu a PR, Moravskosliezskej spoločnosti pre propagáciu a PR, prezidentom Slovenskej spoločnosti pre propagáciu, zakladajúcim členom Rady pre reklamu SR, ako aj Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu SR a autorom prvého kódexu reklamnej etiky.

Okrem výučby na Filozofickej fakulte UK učil aj na Ústave marketingových komunikácií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v Zlíně.

Náš web využíva kvôli niektorým funkcionalitám súbory cookies. Jeho ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.