Štúdium na KAMAKO

Ak aj ty hľadáš školu, na ktorej sa neučí matika, tak si na správnom mieste!

Dokonca nebudeš tráviť celé noci nad knihami, ale nad projektami s ostatnými spolužiakmi z ročníka. Takmer všetky predmety sú praktické, vypracovávaš na nich zadania a trénuješ svoje zručnosti. Naozaj, definície a poučky len v znesiteľnom množstve!

Predmety a harmonogram

Vybrané predmety bakalárskeho stupňa (3 roky):

Ateliér kreativity
Vonkajšia reklama
Etika reklamy
Masová komunikácia
Základy fotografie
Direct marketing
Marketing
Základy výtvarného prejavu
Sociálna reklama
Manažment
Formy a prostriedky propagácie

Vybrané predmety magisterského stupňa (2 roky):

Digitálny marketing
Tvorba reklamnej kampane
Kreatívny tréning
Analýza textu
Výskum médií
Dramaturgia a scenáristika
Corporate Identity
Mediálne právo
Dejiny umenia
Komunikácia vo verejnom styku
Budgeting

A mnoho ďalších s tými najlepšími odborníkmi z praxe.

Na každej škole bude niečo, čo ťa bude baviť viac a naopak menej, ale ak si sa dočítal až sem, vieš, že spektrum študijných okruhov je naozaj rozmanité. Keď na konci štúdia začuješ fanfáry a slávnostne ti odovzdajú diplom, môžeš vstúpiť do sveta marketingovej komunikácie ako stresu odolný Account, introvertný majster slova mr. Copywriter, kreatívna hlava v podaní Art directora, logicky uvažujúci Stratég, Social-media guru (ak si IG závislák môžeš sa tým aj živiť), Digital majster, ktorému okrem kreativity ide aj analýza a má rád tabuľky, ostrieľaný a vždy pripravený PR manager alebo workoholik, ktorý nepotrebuje spať v podaní Event managera a ďalších viac ako 40 pozícií, na ktoré ťa KAMAKO pripraví.

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie 100. akademického roka sa uskutoční 24. 9. 2018 o 11.00 hod v Aule UK.

Zimný semester: výučba od 24.09.2018 do 21. 12. 2018. Skúškové obdobie od 02.01.2019 do 15.02.2019.

Letný semester: výučba od 18. 2. 2019 do 17.05.2019. Skúškové obdobie od 20.05.2019 do 28.06.2019.

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín od 19.08.2019 do 30.08.2019.

l

Študentské súťaže

Katedra marketingovej komunikácie študentom poskytuje nielen možnosť kreatívne sa vyžiť, ale takisto zasúťažiť si a zmerať si tak sily či už so svojimi spolužiakmi, alebo marketingovými kolegami z iných univerzít. Počas štúdia na našej katedre máte viacero možností, ako pôsobiť v reklamnom odvetví a realizovať vlastné projekty.

ŠVOK

Pod týmto názvom sa ukrýva študentská vedecká a odborná konferencia, ktorá je prehliadkou prác študentov Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského. ŠVOK-u sa môžu teda zúčastniť iba študenti našej katedry, ktorí počas štúdia pracujú na vlastných projektoch a svojou prezentáciou chcú zviditeľniť svoje úspechy. Súťažiaci sú hodnotení odbornou komisiou, no takisto sa nevyhnú diskusii a otázkam oponenta alebo publika, pretože ŠVOK je verejne prístupný. Výhodou ŠVOK-u je rodinné prostredie, ktoré má katedra so svojimi študentmi už dlhoročne vybudované, no takisto pre mladších študentov je veľmi prínosné vidieť progres vyšších ročníkov. Úroveň tejto súťaže je nastavená veľmi vysoko. Tri najlepšie práce sú ocenené dekanom a získavajú finančnú výhru.

Cirkulátor

Cirkulátor je medzinárodná študentská súťaž, ktorá vznikla na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tento projekt reprezentuje Katedru masmediálnej komunikácie a reklamy, no svojou účasťou a štipkou kreativity môže prispieť každý vysokoškolák, alebo stredoškolák z celého Slovenska. V súťaži rozhoduje o prvenstve schopnosť pretvárať veľkolepé idey na realitu a talent pre inovatívne cítenie.  Cieľom súťaže je taktiež porovnanie vedomostí s inými katedrami a vytvoriť tak konkurenčné prostredie, v ktorom majú študenti za úlohu prezentovať ich práce s cieľom zviditeľniť školu a región v ktorom študujú. Projekt Cirkulátor je tiež otvorený zahraničným vysokým školám. Zúčastnení majú možnosť vybojovať zlato v 11 kategóriách.

ADC Štempel

Jednou z možností, ako praxovať už počas štúdia je aj zapojenie sa do projektu ADC Štempel. Art Directors Club Slovakia zastrešuje stáž v slovenských reklamných agentúrach pre všetkých študentov vysokých škôl so zameraním na marketing. Príležitosť skúsiť pracovať v reklamnej sfére tak študenti majú cez letné prázdniny a tí úspešnejší sa po absolvovaní stáže môžu stať súčasťou tímu v ktorom pracovali. Katedra marketingovej komunikácie s ADC udržuje dlhoročné puto, členovia ADC už niekoľko krát prednášali pre našich študentov v rámci rôznych projektov.

Erasmus – reklama za hranicami

Aj keď je KAMAKO hviezda medzi školami, môže ťa lákať aj čas strávený v zahraničí, a práve to ti umožní projekt Erasmus alebo Erasmus Plus. Vycestovať na semester do slnečného Portugalska či Španielska alebo k hviezdnej Eiffelovke či do stovežatej Prahy, nič nie je problém, ak si trpezlivý a zvládneš vypísať niekoľko (pre teba nepodstatných) tlačív, zbalíš si kufor a sadneš do lietadla. Ak sa ti zdá semester dlhý, zbaľ sa do batohu a odleť na týždeň do rôznych kútov Európy s programom Erazmus Plus, a po pár dňoch sa vrátiš na svoju milovanú Univerzitu Komenského v Bratislave. Okrem zábavy ťa v zahraničí čaká veľa zaujímavých informácií zo svetovej reklamy, s ktorými po návrate zažiariš v slovenskom reklamnom svete.