Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

DOD Filozofickej fakulty UK

Naša katedra patrí pod Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. 

Pokiaľ chceš zistiť všetko o štúdiu na našej fakulte, prvej a najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku, príď na deň otvorených dverí, na ktorom ti predstavíme všetky dôležité informácie k tvojmu študentskému životu.

DOD sa bude konať  28. januára 2022, 10:00-14:00

PROGRAM: 

10:00-11:00 – stretnutie s vedením fakulty v Moyzesovej sieni

(v budove fakulty na Gondovej ulici, vchod z bočnej strany z Vajanského nábrežia)

V tomto bloku získate informácie o prijímacom konaní, podmienkach štúdia, uplatnení v praxi. Na konci bloku bude vyhradený priestor pre vaše otázky.

11:00 – 14:00 – prezentácia katedier

Katedru marketingovej komunikácie nájdete v budovej na Štúrovej ulici.

Naši kolegovia vás radi privítajú, poskytnú informácie o štúdiu a zodpovedajú na vaše otázky.

Bližšie informácie nájdete priamo na webe fakulty.

dod_fifuk_program

DOD Filozofickej fakulty UK

Naša katedra patrí pod Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. 

Pokiaľ chceš zistiť všetko o štúdiu na našej fakulte, prvej a najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku, príď na deň otvorených dverí, na ktorom ti predstavíme všetky dôležité informácie k tvojmu študentskému životu.

DOD sa bude konať  28. januára 2022, 10:00-14:00

PROGRAM: 

10:00-11:00 – stretnutie s vedením fakulty v Moyzesovej sieni

(v budove fakulty na Gondovej ulici, vchod z bočnej strany z Vajanského nábrežia)

V tomto bloku získate informácie o prijímacom konaní, podmienkach štúdia, uplatnení v praxi. Na konci bloku bude vyhradený priestor pre vaše otázky.

 

11:00 – 14:00 – prezentácia katedier

Katedru marketingovej komunikácie nájdete v budovej na Štúrovej ulici.

Naši kolegovia vás radi privítajú, poskytnú informácie o štúdiu a zodpovedajú na vaše otázky.

Bližšie informácie nájdete priamo na webe fakulty.