kopKA

kopKA alebo Klub organizátorov párty KAMAKO spája študentov, ktorí sa venujú organizovaniu tematických večierkov pre študentov, absolventov a pedagógov katedry. Dáva študentom priestor nabrať reálne skúsenosti v oblasti marketingovej komunikácie, event marketingu, budgetingu, sponzoringu či produkcie. Pôsobením v kopKA majú študenti väčšiu možnosť rozvíjať organizačné a komunikačné schopnosti, nadobudnúť kontakty a nadviazať vzťahy, ktoré im môžu byť nápomocné v budúcnosti.

kopKA vznikla v septembri 2007. Jej členovia odvtedy zorganizovali pre študentov a priaznivcov marketingu a reklamy veľké množstvo tematických eventov.

Povstanie KAMAKO kreatúr bola imatrikulačnou párty s Halloweenskou tematikou, „Tvoja najväčšia narodeninová párty“ bola zorganizovaná pre celú Filozofickú a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Téma bola zámerne zvolená, aby podporila čo najväčšiu účasť. Claim akcie znel: „Mal si za posledný rok narodeniny? Príď na svoju najväčšiu párty!“. Na Katedre marketingovej komunikácie UK už bol zorganizovaný aj Cigánsky Bašavel, imatrikulácie s mafiánskou tématikou Al Kamakone, KAMAKO v krajine zázrakov či KAMAKO Oscars, počas ktorej boli čerstvým prvákom odovzdaní Oscary za to, ako to „uhrali“ na prijímacích skúškach.

Ak ťa katedrová eventová agentúra – kopKA zaujala, pozri si tie najlepšie momenty z úspešných eventov na facebook stránke kopKA.

Študentská agentúra

Vznik agentúry

Študentská reklamná agentúra vznikla ako jedinečný projekt Katedry marketingovej kominukácie. Jej úlohou je simulovať prácu v reálnej reklamnej agentúre. Študenti, pod odborným vedením pedagógov, majú možnosť uplatniť teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia v praxi, a taktiež zapojiť svoju kreativitu a získať tak vyššiu šancu uplatniť sa v reálnej reklamnej agentúre.

Agentúra, ako súčasť Centra masmediálnej a marketingovo-komunikačnej praxe (CMMKP) odborného centra Univerzity Komenského v Bratislave, oficiálne funguje už od roku 2015. Činnosť centra sa ďalej zameriava aj na prípravu a organizáciu prednášok, konferencií a workshopov z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie či rozvíjanie spolupráce s poprednými marketingovo-komunikačnými agentúrami.

Kto je za tým a kto je v tom

V súčasnosti vedie agentúru PhDr. Milan Banyár, Ph.D., ktorého čuch na najnovšie marketingové trendy nikdy nesklame.

Študentská agentúra má dva piliere. Prvý, tvorený profesormi a odborníkmi z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, externými špecialistami a zástupcami reklamných a mediálnych agentúr, ktorí spoločne vytvárajú priestor pre získanie praktických skúseností.

Druhým pilierom sú samozrejme študenti a ich chuť pracovať a zabávať sa v jednom. Do realizácie projektov študentskej agentúry sa môže zapojiť akýkoľvek člen KAMAKO, ktorého kreatívna práca baví a teší sa z nej. Skrátka, sú v tom všetci, buď aj ty!

Každý študent KAMAKA si navyše v 4. ročníku vyskúša prácu na projekte zvanom KAMAKO BÁL, ktorý mu otvára bránu do sveta event marketingu.

Prečo sa zapojiť

Študenta kreatívneho odboru, akým je marketingová komunikácia čaká v mnohých prípadoch dlhá cesta k jeho vysnívanej pozícii. Ako získať prax, keď niektorí zamestnávatelia vyžadujú, aby mal uchádzač aspoň minimálne skúsenosti v odbore?

Naša agentúra je práve tým miestom pre získanie skúseností v reklamnom svete. Spolupráca s reklamnými agentúrami na zadaniach pre klientov, ktoré je možné neskôr vidieť aj zrealizované, je tou najlepšou školou v praxi. Prínosná je aj spätná väzba, ktorú tím študentov od zadávateľov dostane. Najvzácnejším prínosom je obohatenie svojho portfólia o reálne zadania.

Jediné, čo študent KAMAKA potrebuje k zapojeniu sa do študentskej agentúry, je chuť a odhodlanie podieľať sa na reálnych projektoch, kde je dôraz kladený na tímovú spoluprácu a dodržiavanie uzávierok. Zalievanie „Nesky“ či monotónne zoraďovanie papierov, ako súčasť praxe, vám v študentskej agentúre nehrozí.

Ako to vyzerá v realite

Študenti KAMAKA majú vo svojom študijnom pláne až 4 semestre odborného praktika, čo znamená, že sa s praxou stretávajú už od prvého ročníka. Tento predmet je jednoduchým prepojením medzi akademickou pôdou a externou klientelou. Klienti prezentujú svoje zadania, na základe ktorého potom študenti vypracovávajú svoje kreatívne nápady.

 Víťazné projekty sa potom premieňajú na skutočnosť!

 V rámci spolupráce s reklamnými agentúrami a externými klientmi sa našim študentom podarilo vytvoriť už niekoľko zaujímavých a kreatívnych kampaní.

 Ukážky si môžeš pozrieť nižšie.

Ukážky študentských prác

Tvorba kampaní rôzneho druhu je chlebíkom každodenným pre KAMAKO študentov. A nie je lepšieho pocitu pre tvora reklamného, ako podieľať sa na propagácii tých dobrých vecí.

Valentínska kvapka krvi

Autori: Kleinová, Sivák, Chudá, Zeman Hornungová, Heldesová

KAMAKO bál

KAMAKO BÁL je najznámejším projektom katedry. Toto podujatie sa za sedem rokov stalo jedným z najpopulárnejších eventov na katedre. Event v sebe spája získavanie cenných skúseností a kontaktov s nezabudnuteľnou zábavou.  Na jednom mieste v jeden z májových piatkov sa podvečer stretnú  študenti marketingovej komunikácie, pracovníci reklamných agentúr a skrátka všetci tí, ktorí milujú svet reklamy a marketingu.

KAMAKO Bál 2018

KAMAKO BÁL 2018 ťa prenesie do sféry futurizmu, v ktorej je možné všetko. Dobiť si energiu, spoznať nepreskúmané galaxie, získať nové posily a posunúť svoje know-how tým, ktorí sa len učia svoje superschopnosti ovládať.  Nenechávaj svoje tajné zbrane iba pre klienta a príď medzi svojich do Square dňa 18. 5. 2018 o 20:00.  Tento večer ti ponúkne UV drink do ruky, nadprirodzený program a zábavu, ktorú si užiješ či už s umelou alebo aj neumelou inteligenciou.