Prijímacie skúšky

Ako sa stať študentom Katedry marketingovej komunikácie a urobiť dieru do sveta reklamy? Pre všetky informácie súvisiace s prijímacím konaním daného roku odporúčame sledovať oficiálnu stránku Filozofickej fakulty UK.

Už si podal prihlášku, ale nevieš na čo sa pripraviť? Bakalárkse prijímacie skúšky na KAMAKO FiF UK pozostávajú z troch kôl:

Prvé kolo

Test všeobecných študijných predpokladov (pre celú FiF UK) – všeobecný prehľad z oblastí analytika, logika, história, politika, ekonómia a filozofia

Druhé kolo

Talentová skúška – vytvorenie reklamného vizuálu, ktorý obsahuje kreatívny headline, slogan a obrázok vytvorený kresbou alebo kolážou (odporúčame si vziať časopisy, nožnice, lepidlo, fixky a veľa kreatívnych nápadov)

Tretie kolo

Talentová skúška – vytvorenie reklamného textu – z 8 až 10 zdanlivo nesúvisiacich slov zostav krátky reklamný text na propagáciu tebou vybraného produktu (pozor na kombinácie slov ako hrb, voda, soľ či neha)

Ak sa chceš o prijímacích skúškach dozvedieť viac a lepšie sa na ne pripraviť, ponúkame ti možnosť prihlásiť sa na pregraduálny kurz, na ktorom si toto všetko precvičíš a dozvieš sa viac info o štúdiu od tvojich budúcich pedagógov priamo v priestoroch KAMAKO.

Dôležité termíny

Deň otvorených dverí: 27. januára 2018.

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium: do 28. februára 2018.

Termín podania prihlášky na magisterské štúdium: do 30. apríla 2018.

Termín konania prijímacích skúšok na bakalárske štúdium (testy špecifických predpokladov pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika): v týždni od 11. do 15. júna 2018.

Termín konania prijímacej skúšky na magisterské štúdium (marketingová komunikácia, muzikológia a psychológia): 19. júna 2018.