Študentská agentúra

Spolupráca s reklamnými agentúrami na zadaniach pre klientov.

Študentská reklamná agentúra vznikla ako jedinečný projekt KAMAKO.

Jej úlohou je simulovať prácu v reálnej reklamnej agentúre.

Študentská agentúra je miestom pre získanie skúseností v reklamnom svete.

V súčasnosti vedie agentúru PhDr. Milan Banyár, Ph.D .